سبد خرید خالیست

دانلود پروژه بیمارستان قلب

پروژه ی کامل و با رندرهای کار شده بیمارستان قلب
پلان ، نما ، برش ، سایت ، فایلهای تریدی به همراه نورپردازی و تکسچر
امیدواریم از این پروژه نهایت استفاده را ببرید…

ریز فضاهای بیمارستان قلب PDF : دانلود

دانلود پروژه بیمارستان قلب

 

دانلود پروژه بیمارستان قلب

ریز فضاها :

 

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب شامل ریز فضاها و سطح استاندارد انها

خدمات درمانی

سطح کل
جراحی ۵۵۷
اورژانس ۳۰۹
درمانگاه تخصصی ۵۷۶
فیزیوتراپی ۱۵۰
بستری مردان ۴۵۴
بستری زنان ۴۵۴
بخش ICU ۳۵۹
بخش آنپیو ۱۹۵
جمع کل ۳۰۹۰
خدمات تشخیص سطح کل
آزمایشگاه ۱۲۶
خدمات اداری سطح کل
مدیریت ۲۷۹
ورودی اصلی ۲۱۲
جمع کل ۴۹۱
خدمات کارکنان سطح کل
نمازخانه ۳۰
غذاخوری کارکنان ۱۲۷
کتابخانه ۱۴۳
سالن اجتماعات ۱۶۳
کافی شاپ ۱۶۵
مهمانسرا ۱۲۵
جمع کل ۷۵۳
خدمات پتشتیبانی سطح کل
استریل ۱۷۰
انبارها ۱۴۸
آشپزخانه ۲۹۰
رخت شورخانه ۱۶۱
نگهداری جسد ۴۴
کاخداری ۱۱۴
تأسیسات ۴۴۳
جمل کل ۱۳۷۰
جمع کل زیربنای بیسمارستان                           ۵۸۳۰
ورودی اصلی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
ورودی اصلی
پیش ورودی ۱۰ ۱۰
اطلاعات ۴ ۴
انتظار عمومی ۷۰ ۷۰
توالت مرد و زن ۲ ۴ ۸
اتاق اپراتور تلفن ۱۵ ۱۵
اتاق مددکار اجتماعی (بیمه گری) ۲۴ ۲۴
صندوق و ترخیص ۱۲ ۱۲
جمع سطوح خالص ۱۴۳
سطح رفت آمد درون بخش۳۵% ۵۰
سطح خالص زیربنا ۱۹۳
سطح اسکلت و دیوارها ۱۰% ۳/۱۹
سطح ناخالص زیربنا ۲۱۲~۳/۲۱۲
بخش اورژانس
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضاهای بیماران
پیش ورودی  تلفن عمومی ۶ ۶
محل پارک برانکارد-تیراژ ۱۲ ۱۲
سالن انتظار بیماران سرپایی ۱۵ ۱۵
توالت همراه بیمار ۳ ۲ ۶
توالت صندلی چرخدار ۴ ۲ ۸
پذیرش ۶ ۶
اتاق معاینه و مشاوره پزشک عمومی ۱۲ ۱۲
اتاق تجدید حیات قلبی تنفسی ۲۴ ۲۴
سالن بیماران تحت نظر مرد و زن ۷ ۶ ۴۲
کابین معاینه و درمان ۸ ۴ ۳۲
استریل فرعی ۸ ۸
اتاق پزشک ۹ ۹
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری و گزارش نویسی و فضای کار تمیز ۱۴ ۱۴
اتاقکار کثیف ۸ ۸
توالت بیمار مرد و زن ۳ ۲ ۶
رختکن کارکنان
فضای رختکن ۴ ۲ ۸
جمع سطوح خالص ۲۱۶
سطح رفت و آمد درون بخشی ۳% ۸/۶۴
سطح خالص زیربنا ۸/۲۸۰
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۰۸/۲۸
سطح ناخالص زیربنا ۳۰۹~۸۸/۳۰۸
بخش درمانگاه قلب
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
سالن ورودی درمانگاه و پذیرش
پیش ورودی ۹ ۹
انتظار بیمار ۶۰ ۶۰
پذیرش بیمار و صندوق ۹ ۹
توالیت مرد و زن ۳ ۲ ۶
توالت صندلی چرخدار ۳ ۳ ۹
بایگانی و تایپ ۱۴ ۱۴
مدیریت درمانگاه ۱۴ ۱۴
داروخانه ۱۴ ۱۴
بوفه ۱۲ ۱۲
درمانگاه داخلی
پذیرش فرعی ۱۲ ۱۲
استراحت پرسنل ۸ ۸
اتاق پزشک و معاینه ۱۴ ۴ ۵۶
اتاق ECG ۱۰ ۲ ۲۰
اتاق تست ورزش ۱۲ ۱۲
اتاق بازتوانی ۲۰ ۲۰
بخش رادیوگرافی
منشی ۶ ۶
بایگانی ۸ ۸
اتاق ملحفه تمیز ۸ ۸
انبار فیلم ۹ ۹
توالت کارکنان ۲ ۲ ۴
اتاق تاریک ۶ ۶
اتاق کنترل ۶ ۶
رادیوگرافی ۴۱ ۴۱
توالت بیمار مرد و زن ۲ ۲ ۴
رختکن بیمار ۶ ۶
استراحت پرسنل ۹ ۹
آبدارخانه ۶ ۶
جمع سطوح خالص ۳۸۸
سطح رفت و آمد درون بخشی ۳۵% ۸/۱۳۵
سطح خالص زیربنا ۸/۵۲۳
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۳۸/۵۲
سطح ناخالص زیربنا ۵۷۶~۱/۵۷۶
بخش جراحی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
ورودی و تعویض لباس
پیش ورودی ۸ ۸
ایستگاه کنترل و برنامه ۶ ۶
قسمت ورودی
فضای رختکن ۸ ۲ ۱۶
آماده سازی بیمار با ۳ تخت ۱۲ ۱۲
فضای پوشیدن روپوش و کفش ۵ ۲ ۱۰
قسمت خروج ۲
فضای رختکن ۵ ۲ ۱۰
فضاس دست شویی ۳ ۲ ۶
دوش ۳ ۲ ۶
آمادگی و ریکاوری
فضای آمادگی با ۳ تخت ۱۸ ۱۸
اتاق دارو ۸ ۲ ۱۶
اتاق کار کثیف ۶ ۲ ۱۲
اتاق عمل
اتاق عمل ۴۹ ۲ ۹۸
اتاق اسکراب دگان ۷ ۲ ۱۴
CSICU ۳۰ ۳۰
CICU ۲۰ ۲۰
انبار استریل فرعی ۸ ۲ ۱۶
قبل از عمل ۱۲ ۲ ۲۴
فضاهای پشتیبانی
اتاق سرپرست بخش ۶ ۶
اتاق استراحت کادر و آبدارخانه ۱۲ ۱۲
محل پارک رادیولوژی سیار ۲ ۲
ایستگاه پرستاران و گزارش نویسی جراحان ۶ ۶
انبار استریل اصلی ۱۲ ۱۲
انبار تجهیزات ۱۵ ۱۵
جمع سطوح خالص ۳۷۵
سطح رفت و آمد ۳۵% ۲۵/۱۳۱
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۶۲/۵۰
سطح ناخالص زیربنا ۵۷~۸۵/۵۵۶
بخش آزمایشگاه تشخیص پزشکی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضای بیماران سرپایی
انتظار بیماران ۱۲ ۱۲
پذیرش و بایگانی ۶ ۶
اتاق نمونه گیری خون ۳ ۲ ۶
توالت نمونه گیری ۳ ۲ ۶
فضای آزمایشگاهی
بیوشیمی ۲۲ ۲۲
خون شناسی ۱۸ ۱۸
اتاق جمع اوری و آماده سازی نمونه ها ۶ ۶
شست و شو و استریلیزاسیون ۱۲ ۱۲
جمع سطوح خالص ۸۸
سطح رفت و آمد درون بخشی۳۰% ۴/۲۶
سطح خالص زیربنا ۴/۱۱۴
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۴۴/۱۱
سطح ناخالص زیربنا ۱۲۶~۸۴/۱۲۵
بخش مراقبت ویژه I.C.U
نام فضا سطح ناخالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضاهای بیماران
کابین مراقبت بیماران ۴۵ ۴۵
حمام بیمار با برانکارد ۷ ۷
کابین بهترین بیمار ایزوله ۲۴ ۲۴
پست icu ۵۲ ۵۲
ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ ۹ ۹
اتاق بسرتی موقت قلب ۶۰ ۶۰
توالیت ۲ ۲ ۴
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ جهت icu و بستری موقت قلب ۲۰ ۲۰
راهرو مشاهده ۳۰ ۳۰
جمع سطوح خالص ۲۵۱
سطح رفت و آم ۳۰% ۳/۷۵
سطح خالص زیربنا ۳/۳۲۶
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۶۳/۳۲
سطح ناخالص زیربنا ۳۵۹ ~۹۳/۳۵۸
بخش بستری ۱۴ تخت خوابی مردان
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضای بیماران
اتاق بستری ۲ تخت خوابی با توالت ۲۸ ۲ ۵۶
اتاق بستری ۱تخت خوابی با توالت ۱۲ ۲ ۲۴
اتاق بستری ۴تخت خوابی با توالت ۳۰ ۲ ۶۰
اتاق بستری ۳تخت خوابی با توالت ۳۰ ۳۰
اتاق پزشک بخش ۱۶ ۱۶
آماده سازی و تحویل لباس ۱۶ ۱۶
گزارش نویسی ۱۵ ۱۵
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری ۸ ۸
اتاق تمیز و کارتمیز ۶ ۶
اتاق نگهداری وسایل کثیف ۶ ۶
استراحت پرستاران ۹ ۹
سرویس پرسنل ۲ ۲ ۴
بستری CCU مردان ۵۶ ۵۶
جمع سطوح خالص ۳۰۶
سطح رفت و آمد ۳۵% ۱۰۷
سطح خالص زیربنا ۱/۴۱۳
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۳/۴۱
سطح ناخالص زیربنا ۴۵۴~۴/۴۵۴
بخش بستری ۱۴ تخت خوابی نان
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضاهای بیماران
اتاق بستری ۲ تخت خوابی با توالت ۲۸ ۲ ۵۶
اتاق بستری ۱تخت خوابی با توالت ۱۲ ۲ ۲۴
اتاق بستری ۴تخت خوابی با توالت ۳۰ ۲ ۶۰
اتاق بستری ۳تخت خوابی با توالت ۳۰ ۳۰
اتاق پزشک بخش ۱۶ ۱۶
آماده سازی و تحویل لباس ۱۶ ۱۶
گزارش نویسی ۱۵ ۱۵
فضای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری ۸ ۸
اتاق دارو  و کارتمیز ۶ ۶
اتاق نگهداری وسایل کثیف ۶ ۶
استراحت پرستاران ۹ ۹
سرویس پرسنل ۲ ۲ ۴
بستری CCU مردان ۵۶ ۵۶
جمع سطوح خالص ۳۰۶
سطح رفت و آمد ۳۵% ۱۰۷
سطح خالص زیربنا ۱/۴۱۳
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۳/۴۱
سطح ناخالص زیربنا ۴۵۴~۴/۴۵۴
بخش آنژیوگرافی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
ورودی بخش
پذیرش ۶ ۶
محل پارک برانکارد ۲ ۲
فضای انتظار بیماری ۶ ۶
اتاق پزشک بخش ۱۲ ۱۲
انبار وسایل ۳ ۳
اتاق کنترل ۸ ۸
اتاق عمل آنژیوگرافی ۲۴ ۲۴
توالت ۳ ۳
جمع سطوح خالص ۶۴
سطوح رفت و آمد ۳۵% ۴/۲۳
سطح خالص زیربنا ۴/۸۶
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۶۴/۸
سطح ناخالص زیربنا ۹۵~۰۸/۹۵
بخش فیزیوتراپی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
پذیرش و انتظار
پذیرش و بایگانی ۶ ۶
انتظار بیماران ۱۵ ۱۵
دفتر تایپیست ۱۳ ۱۳
فضای درمانی
سالن حرکت درمانی ۳۲ ۳۲
کابین های برق درمانی ۶ ۴ ۲۴
فضاهای پشتیبانی
نگهداری کیسه های سردوگرم و ملافه تمیز ۳ ۳
توالت و دوش صندلی چرخدار ۳ ۲ ۶
توالت کارکنان ۳ ۲ ۶
جمع سطوح خالص ۱۰۵
سطح رفت و آمد درون بخشی ۳۰% ۵/۳۱
سطح خالص زیربنا ۵/۱۳۶
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۶۵/۱۳
سطح ناخالص زیربنا ۱۵۰~۱۵/۱۵۰
نگهداری جسد
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
اتاق مسئول ۶ ۶
کالبد شکافی ۱۳ ۱۳
سردخانه با گنجایش ۲ جسد ۸ ۸
رختکن ۳ ۳
توالت ۳ ۳
جمع سطوح خالص ۳۳
سطح رفت و آمد ۲۰% ۶/۶
سطح خالص زیربنا ۶/۳۹
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۹۶/۳
سطح ناخالص زیربنا ۴۴~۵۶/۴۴
بخش کاخ داری
نگهداری زباله ۴۵ ۲ ۹۰
جمع سطوح خالص ۹۰
سطح رفت و آمد ۱۵% ۵/۱۳
سطح خالص زیربنا ۵/۱۰۳
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۳۵/۱۰
سطح ناخالص زیربنا ۱۱۴~۸۵/۱۱۳
بخش استریل
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
قسمت استریل
پیش ورودی به انبار ۳ ۳
انبار ۱۲ ۱۲
اتاق دریافت وسایل استریل ۶ ۶
قسمت کثیف
فضای شست و شوی ابزار و وسایل ۱۵ ۱۵
فضای بارگیری ماشینهای شست و شوی دو طرفه ۳ ۲ ۶
قسمت تمیز
فضای بسته بندی ابزار و وسایل ۱۲ ۱۲
شست و شوی اولیه ۲۴ ۲۴
محل استقرار اتوکلاو دوطرفه گازی ۲ ۲
محل استقرار اتوکلاو دوطرفه بخاری ۲ ۲
استریزیسیون ۱۸ ۱۸
اتاق سرپرست ۱۶ ۱۶
پرسنل
رختکن کارکنان مرد ۳ ۳
دوش ۲ ۲
رختکن کارکنان زن ۳ ۳
دوش ۲ ۲
توالت کارکنان ۳ ۳
جمع سطوح خالص ۱۲۹
سطح رفت و آمد ۲۰% ۸/۲۵
سطح خالص زیربنا ۸/۱۵۴
سطح اسکلت و دیوارها۱۰% ۴۸/۱۵
سطح ناخالص زیربنا ۱۷۰~۲۸/۱۷۰
بخش آشپزی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
انبارهای روزانه ۸ ۸
فضاهای آماده سازی ۱۷ ۱۷
فضاهای پخت ۴۵ ۴۵
نگهداری و آماده کردن سینی ۲۵ ۲۵
نگهداری ظروف ۱۴ ۱۴
شست و شو ۳۵ ۳۵
دوش و رختکن ۶ ۲ ۱۲
توالت ۳ ۲ ۶
اتاق سرپرست ۵ ۵
انبار مواد غذایی خشک ۳۲ ۳۲
سردخانه ۱۲ ۱۲
سردخانه و یخچال ۸ ۸
جمع سطوح خالص ۲۱۹
سطح رفت و آمد ۲۰% ۸/۴۳
سطح خالص زیربنا ۸/۲۶۲
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۲۸/۲۶
سطح ناخالص زیربنا ۲۹۰~۰۸/۲۸۹
بخش رخت شوی خانه
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
رختشوی خانه
فضای تفکیکی رخت کثیف ۶ ۶
سالن رختشویی خانه
فضای شست و شوی عمومی ۴ ۴
فضای آبگیری ۳ ۳
فضای خشتکن ۵/۲ ۵/۲
فضای اتوی ملافه ۱۲ ۱۲
فضای اتوی پرس ۸ ۸
فضای اتوی دستی ۳ ۳
فضای لکه گیری ۲ ۲
فضای بازبینی-تاکردن-طبقه بندی ۶ ۶
تعمیرات خیاط خانه ۲۴ ۲۴
شست وشوی عفونی ۱۲ ۱۲
فضای پشتیبانی
انبار کلی ۱۰ ۱۰
اتاق مسئول ۱۴ ۱۴
توالت ۳ ۲ ۶
انبار رخت تمیز ۱۵ ۱۵
جمع سطوح خالص ۵/۱۲۷
سطح رفت و آمد ۱۵% ۱۲۵/۱۹
سطح خالص زیربنا ۶۲۵/۱۴۶
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۶۶/۱۴
سطح ناخالص زیربنا ۱۶۱~۲/۱۶۱
بخش تأسیسات
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
تأسیسات
تکنسین ۱۲ ۱۲
پست ترانس ۳۰ ۳۰
انبار یدکی ۱۶ ۱۶
موتورخانه ۹۸ ۹۸
هواسازی ۶۰ ۶۰
اتاق باطری ۳۰ ۳۰
کندانسور ۱۲ ۲ ۲۴
ترابری ۸۰ ۸۰
جمع سطوح خالص ۳۵۰
سطح رفت و آمد ۱۵% ۵/۵۲
سطح خالص زیربنا ۵/۴۰۲
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۲۵/۴۰
سطح ناخالص زیربنا ۴۴۳~۷۵/۴۴۲
سالن اجتماعات
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
محل نشستن ۱۰۰ ۱۰۰
سن ۲۱ ۲۱
اتاق نور ۴ ۴
اتاق صوت ۴ ۴
جمع سطوح خالص ۱۲۹
سطح رفت و آمد ۱۵% ۳۵/۱۹
سطح خالص زیربنا ۳۵/۱۴۸
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۸۳/۱۴
سطح ناخالص زیربنا ۱۶۳~۱۸/۱۶۳
بخش انبارها
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
انبارهای عمومی
انبار کالا و تجهیزات پزشکی ۲۵ ۲۵
انبار غذا و لوازم دفتی ۱۰ ۱۰
انبار مواد ووسایل کاخداری ۵ ۵
انبار ملحفه و لباس ۳۵ ۳۵
انبار وسایل ۱۶ ۱۶
اتاق مسئول و انبار بایگانی راکد ۱۸ ۱۸
توالت و دستشویی کارکنان ۳ ۳
جمع سطوح خالص ۱۱۲
سطح رفت و آمد ۲۰% ۴/۲۲
سطح خالص زیربنا ۴/۱۳۴
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۴۴/۱۳
سطح ناخالص زیربنا ۱۴۸~۸/۱۴۷
کتابخانه
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
ورودی ۶ ۶
دفتر آموزش ۱۰ ۱۰
کلاس درس ۱۱ ۱۱
مخزن کتاب ۲۰ ۲۰
محل مطالعه ۳۶ ۳۶
سابن کامپیوتر ۱۸ ۱۸
توالت ۶ ۲ ۱۲
جمع سطوح خالص ۱۱۳
سطح رفت و آمد ۱۵% ۹۵/۱۶
سطح خالص زیربنا ۹۵/۱۲۹
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۹۹/۱۲
سطح ناخالص زیربنا ۱۴۳~۹/۱۴۲
بخش نمازخانه
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
نمازخانه
پیش ورودی ۲ ۲ ۴
سالن نمازخانه ۱۰ ۲ ۲۰
محل وضو ۲ ۲ ۴
جمع سطوح خالص ۲۸
سطح رفت و آمد ۰
سطح خالص زیربنا ۲۸
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۸/۲
سطح ناخالص زیربنا ۳۰~۸/۳۰
بخش غذاخوری
غذاخوری کارکنان
توالت و دستشویی ۳ ۲ ۶
پیشخوان توزیع غذا ۱۴ ۱۴
سالن غذاخوری ۸۰ ۸۰
جمع سطوح خالص ۱۰۰
سطح رفت و آمد ۱۵% ۱۵
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۵/۱۱
سطح ناخالص زیربنا ۱۲۷~۵/۱۲۶
کافی شاپ
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
محل انتظار کودکان ۱۰۰ ۱۰۰
فروشگاه ۳۰ ۳۰
جمع سطوح خالص ۱۳۰
سطح رفت و آمد ۱۵% ۵/۱۹
سطح خالص زیربنا ۵/۱۴۹
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۹/۱۴
سطح ناخالص زیربنا ۱۶۵~۸۵/۱۶۴
مهمانسرا
ورودی ۶ ۶
توالت و سرویس ۵ ۲ ۱۰
دستشویی ۲ ۲
حمام ۴ ۴
آشپزخانه ۸ ۳ ۲۴
هال و پذیرایی ۱۶ ۲ ۴۸
اتاق خواب ۹ ۹
جمع سطوح خالص ۱۰۳
سطح رفت و آمد ۱۰% ۳/۱۰
سطح خالص زیربنا ۳/۱۱۳
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۳۳/۱۱
سطح ناخالص زیربنا ۱۲۵~۶/۱۲۴
بخش مدیریت
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضاهای اداری
اتاق رئیس و شورای پزشکی ۴۰ ۴۰
اتاق منشی ۱۵ ۱۵
اتاق مدیر پرستاری ۲۲ ۲۲
اتاق رئیس امور اداری ۲۰ ۲۰
دبیرخانه ۲۰ ۲۰
اتاق کارمندان ۱۲ ۱۲
اتاق بایگانی اسناد پزشکی ۱۵ ۱۵
حسابداری و بایگانی ۲۵ ۲۵
اتاق کامپیوتر و سرور ۲۸ ۲۸
آبدارخانه ۶ ۶
جمع سطوح خالص ۲۰۳
سطح رفت و آمد درون بخشی ۱۰% ۷۵/۵۰
سطح خالص زیربنا ۷۵/۲۵۳
سطح اسکلت و دیوار۱۰% ۳۷/۲۵
سطح ناخالص زیربنا ۲۷۹~۱/۲۷۹

دانلود پروژه بیمارستان قلب

لینک های دانلود (میهمان)

لینک های دانلود پس از پرداخت بلافاصله نمایش داده خواهد شد و به ایمیل شما ارسال می شود.

اگر در خرید مشکل دارید راهنمای خرید را مطالعه بفرمایید و یا از طریق چت آنلاین وبسایت با ما در ارتباط باشید.

لینک های دانلود رایگان (ویژه ی اعضای VIP)

[restrict paid=”true”]

 

سبد خرید خالیست
مشخصات
  • نظرات: 0

  • شناسه: 15551

  • عنوان

    توضیحات

  • ۷ خرداد, ۱۴۰۳ ۱:۵۲ قبل از ظهر

حامی برنامه جهانی غذا

حامی موسسه محک