سبد خرید خالیست

باغ های روی تپه (باغ تپه)

دانلود رایگان پاورپوینت باغ ایرانی – در بعضی از موارد موقعیت طبیعی مناسبی برای ساختن باغ به نحوی وجود داشت که امکان بهره برداری از یک تپه یا دامنه ای با شیب زیاد برای ساختن بخشی از عمارت ها و فضاهای باغ پدید می آمد، باغ را به گونه ای طراحی وسازماندهی می کردند که حداکثر بهره برداری از عرصه های مرتفع وسطوح شیب دار صورت پذیرد.

باغ خانه

در شمار اندکی از خانه های بزرگ شهری واعیان نشین ، در بخشی از خانه باغی طراحی وساخته می شد که نحوه ترکیب آن با فضای خانه به صورت هایی متنوع انجام می شد. در بعضی از موارد، باغ به شکلی ساده ومتشکل از یک فضای سبز در یک سمت خانه قرار داده می شد و ارتباط آن دو با یک فضای ورودی میسر می شد.

باغ ایرانی

باغ ایرانی

 

باغ در کنار رودخانه

بسیاری از شهرهای قدیمی ایران در کنار یا دوسوی رودخانه ای بزرگ یا متوسط شکل می گرفتند وتوسعه می یافتند. در بعضی از مواردی که باغی در اینگونه شهرها در کنار رودخانه ساخته می شد، درصورت امکان ترجیح می دادند که عمارت کوشک آن را به جای آن که در میان باغ بسازند ، درکنار رودخانه بسازند وبه بهترین نحو ممکن از آن استفاده کنند.

 

معرفی فضاهای کالبدی باغ ها :

عمارت سردر:

در بسیاری از باغ های سکونتگاهی، حکومتی وسکونتگاهی – حکومتی عمارتی در فضای ورودی ساخته می شد که در بیشتر موارد محل استقرار وسکونت نگهبانان ، باغبانان وسایر کارکنان خدماتی باغ ها بود.

 

باغ ایرانی - باغ شاهزاده ماهان

باغ ایرانی – باغ شاهزاده ماهان

عمارت اندرونی :

درانواع باغ های سکونتگاهی، به ویژه باغ های سکونتگاهی – حکومتی یک یا چند عمارت برای سکونت دائمی در نظر گرفته می شدکه غالباً آن را اندرونی می نامیدند، زیرا به گونه ای طراحی وساخته می شد که از لحاظ اجتماعی وکالبدی دارای حریم مشخص ومعینی بود

فضاهای خدماتی وجانبی:

در بسیاری از باغ های بزرگ، متناسب با وسعت ، نوع وکارکرد باغ وهمچنین عده ومنزلت اجتماعی استفاده کنندگان از باغ، یک یا چند فضای خدماتی مانند اصطبل، انبار، چایخاناه ، حمام وآب انبار ساخته می شد.

باغ های ایرانی

باغ های ایرانی

 

هندسه باغ ایرانی :

در باغ ایرانی توجه خاصی به شکلهای هندسی می شد وشکل مربع که فاصله بین اجزاء باغ را به طور ساده وروشن نشان می داد از اهمیت خاصی برخوردار بود. به وقت کاشتن درخت ، نخستین گام، دقت در تعیین فاصله محل کاشت از هرطرف بود. وبدین ترتیب مربعهایی شکل می گرفت که از هر طرف که نگاه می کردند، ردیف درختان را می دیدند. درختها را چه درهم وچه جدا، روی خطوط عمودی ، به شکل مربع می کاشتند.

گیاهان در باغ ایرانی:

گیاهان در باغ ایرانی با هدف ایجاد سایه، برداشت وتزیین کاشته می شوند. حجم اصلی گیاهان متوجه درختان سایه دار ومحصول دار است وگلها وگیاهان تزیینی به میزان کمتری در باغ ها وجود دارند. گیاهان را می توان در سه گروه تقسیم کرد که شامل درختان ، بوته ها وگلهای تزیینی است.

درختان:

برای ایجاد سایه در باغ های ایرانی از درختان سایه افکن مانند بید، چنار، نارون ومانند آن استفاده شده است وبرای کمک بیشتر به ایجاد سایه ، گذرگاه های باغ ها را باریک انتخاب نموده اند تا سایه درختان دوطرف همه سطح گذرگاه ها را بپوشاند.

دانلود رایگان پاورپوینت باغ ایرانی

سبد خرید خالیست
مشخصات
  • نظرات: 0

  • شناسه: 55113

  • عنوان

    توضیحات

  • ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ ۹:۰۶ قبل از ظهر

حامی برنامه جهانی غذا

حامی موسسه محک