تمام مطالب دسته بندی: دانلود پروژه شهرسازی
دانلود پروژه آماده کارگاه ۴ شهرسازی

دانلود پروژه آماده کارگاه ۴ شهرسازی

پروژه آماده کارگاه ۴ شهرسازی – معرفی محدوده جغرافیایی : این پروژه در منطقه چهار شهرداری کرج درجنوب غربی شهر کرج می باشد که این محدوده از از شمال به ضلع جنوبی اتوبان کرج قزوین – و منطقه ۵ شهرداری کرج ، از شرق به جاده محمدشهر – ماهدشت ، و منطقه ۱ شهرداری کرج ، از غرب به جاده ی قزلحصار ، چهارباغ ، مهدی آباد و شهرداری کمالشهر و از جنوب طبق طرح تفکیکی با منطقه ۱۲ محدود می شود. پروژه آماده کارگاه ۴ شهرسازی دانلود در ادامه ی مطلب