پروژه آماده کارگاه ۳ شهرسازی –  شهرسازی منطقه ۲ تهران خیابان ستارخان – مکانیابی ایستگاه های اتوبوس در این محدوده به وسیله پرسشنامه و برداشت میدانی و نرم افزار GIS

پروژه آماده کارگاه ۳ شهرسازی

دانلود در ادامه ی مطلب

(بیشتر…)

پروژه آماده کارگاه ۴ شهرسازی – معرفی محدوده جغرافیایی :
این پروژه در منطقه چهار شهرداری کرج درجنوب غربی شهر کرج می باشد که این محدوده از از شمال به ضلع جنوبی اتوبان کرج قزوین – و منطقه ۵ شهرداری کرج ، از شرق به جاده محمدشهر – ماهدشت ، و منطقه ۱ شهرداری کرج ، از غرب به جاده ی قزلحصار ، چهارباغ ، مهدی آباد و شهرداری کمالشهر و از جنوب طبق طرح تفکیکی با منطقه ۱۲ محدود می شود.

پروژه آماده کارگاه ۴ شهرسازی

دانلود در ادامه ی مطلب

(بیشتر…)