تصویر اچ دی آر ( HDR ) یا بهتر بگم HDRI به معنی ” گستره تصویر برداری بالا ” ( High Dynamic Range Imaging ) در دنیای واقعی و به غیر از دنیای رایانه و تکنولوژی، به تفاوت بین تاریکی و روشنایی گفته می شود و درعالم عکاسی و تکنولوژی به مجموعه ای از تکنیک ها گفته می شود که امکان وجود دامنه دینامیک روشنایی بیشتری بین نقاط تاریک و روشن را فراهم میکنند.