پیشنهادات – ثبت شکایات

آدرس دفتر : کرج – سه راه رجایی شهر – ابتدای کوی کارمندان شمالی -روبروی داروخانه حمزه – طبقه فوقانی دفتر فنی مهندسی کپی کاران
آدرس انبار (آدرس پستی) : کرج سه راه رجایی شهر – کوی کارمندان جنوبی – کوچه شهید صالحپور – پ 7 – و 7
کد پستی : 3133785565
همراه: ۰۹۳۶۳۹۳۳۶۹۸

۰۹۲۱۲۲۸۵۴۲۷